برچسب: نحوه ثبت دامنه بین المللی

دامنه بین المللی چیست؟

دامنه بین المللی در مجموع به دامنه هایی که محدود به یک کار خاص و یا کشورخاصی نمی شود دامنه بین المللی میگویند. دامنه ها در تمامی کشورها قابل استفاده بوده و هیچ محدودیتی ندارد. چرخه حیات‌ دامنه‌ بین‌المللی‌ com ، net ، org و … از جمله دامنه هایی هستند که عموماً آن را بین المللی خطاب کرده و هر شخص حقوقی و یا حقیقی می‌تواند از آنها استفاده کند. برای ثبت دامنه می‌توانید از لینک ثبت دامنه استفاده نمایید. دامنه ها امکان ثبت 1 تا 10 سال را خواهند داشت. در اینجا از زمان ثبت دامنه تا زمان ... ادامه مطلب