برچسب: مزایای کسب و کارهای مجازی

کسب و کارهای مجازی و اخذ پروانه کسب اینترنتی

انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مانند سایر انجمن های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است.انجمن های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند و به استناد ماده 131 قانون کار فعالیت می‌کنند. انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی این انجمن ها در مقام مشاوره و کمک به هم صنفان خود تشکیل می‌شوند، به رصد بازار می پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می‌فرستند. انجمن های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده ها نیستند ولی به رصد بازار و فعالیت ... ادامه مطلب